Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

Àgnes Pardell

Investigadora

 

Agnès Pardell Veà (1954), doctora en dret per la Universitat de Barcelona des de 1988, des de 2002 és catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleida i ha estat degana de la Facultat de Dret i Economia de la Universitat de Lleida de 2002 a 2006. Ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora, alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya (2005-2006); àrbitre del cos laboral d’àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya i a les eleccions municipals espanyoles de 1995 regidora de Treball i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lleida. Fou escollida diputada pel PSC-PSOE a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2006 i 2010.

http://webgrec.udl.es/webpages/personal/cas/000053_apdiss.dpub.udl.es.html