Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

 

El Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat – Jovis és un grup d’investigació interdisciplinari, reconegut i finançat pel Govern català com a Grup de Recerca Emergent (2014SGR0683). El seu precedent, el Centre d’Estudis sobre la Joventut, va ser creat a la UdL el 1998, amb l’objectiu de promoure les activitats de recerca i transferència en l’àmbit de la joventut. Ubicat primer al Departament de Geografia i Sociologia de la Facultat de Lletres, el 2014 hi va confluir amb acadèmics de la Facultat de Dret i Economia. Jovis integra professors-es i investigadors-es de camps com l’antropologia, la sociologia, la geografia, l’economia, el dret i la comunicació.

Jovis ha participat en nombrosos projectes d’investigació, nacionals i internacionals, entre ells dos projectes nacionals R+D+i (Jovlat, Genind), quatre projectes europeus 6PM i 7PM (Tresegy, Eumargins, Yougang, Sahwa),  un projecte H2020 (Cric) i un projecte RecerCaixa (#eMovix). Jovis ha signat contractes de recerca i consultoria amb organitzacions governamentals i no governamentals (Eacea, Clacso, Injuve, Observatori Català de la Joventut, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida, etc). També ha impulsat activitats de transferència, com els Fòrums Estudis sobre la Joventut, el Master Interuniversitari en Joventut i Societat, el MA in European Youth Studies i la Red de Infancia y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Injuv-Clacso).

 

 

 

Investigant la Joventut al Segle XXI

 

La mobilitat en el món del segle XXI ens obliga a estar atents a les formes en que les cultures juvenils adopten. Diàspores polítiques, econòmiques i socials son protagonitzades per poblacions en edats considerades en el període juvenil. La potencialitat del treball mestís –híbrid- dels símbols creats per els joves, apareix en la juxtaposició de formes locals amb formes globals i traspassen les fronteres de l’Estat-nació. En aquest sentit, la xarxa s’ha convertit en un artefacte cultural essencial per a la producció de les agències juvenils i son els propis joves els que estan a la avantguarda de la producció creativa en el nou espai públic, conformat pel espai físic –urbà- i l’espai virtual. En aquesta línia de recerca proposem donar cabuda a totes aquelles investigacions sobre joves que tinguin relació amb un espai transnacional, un nou espai que es situa més enllà de velles territorialitzacions de les cultures juvenils.Es indubtable que conèixer la joventut és fonamental en la situació actual, on la crisi financera ha tingut com a conseqüència un augment galopant de les taxes d’atur juvenil, un afebliment de l’estat del benestar, i l’emergència de diferents moviments de protesta i resistència, protagonitzats sobretot per les noves generacions. Com agents de canvi social, els joves son fonamentals per a la regeneració de les estructures de solidaritat i participació democràtica, així com per al sistema d’investigació, desenvolupament i innovació. La vocació interdisciplinària del grup es fonamenta en la comprensió de que les produccions juvenils apareixen en tots els àmbits relacionals: en el treball, en el joc, al carrer, amb els amics, els professors, els pares, els germans i els caps. Per això l’ànim del grup es donar cabuda a diferents perspectives que permetin entendre les diferents dimensions que, indubtablement, tenen els joves del segle XXI: dimensions de classe, gènere, generació, pertinença ètnica, religiositat, territorial, política… El grup, a més a més, té com objectiu arriba als propis protagonistes de les diferents investigacions, utilitzant les eines que la societat de la informació ha creat i de les quals els joves son, en molts casos, l’avantguarda.

 

 

Líneas d’investigació

 

Epistemologia: Aquesta línia aprofundirà en les bases teòriques i històriques del concepte de joventut i de generació amb vocació interdisciplinària. L’objectiu es donar continuïtat a les perspectives teòrico-metodològiques aplicats en les investigacions realitzadas i en marxa del grup durant els darrers anys.

 

Transicions juvenils: polítiques públiques, educació i mercat de treball: Un dels reptes més importants que han d’afrontar els països actualment és l’ocupació juvenil, especialment aquells que presenten elevades taxes d’atur. Tenint en compte que les característiques socials i econòmiques varien considerablement, en dimensió i naturalesa, entre els diferents països i regions, les polítiques econòmiques i laborals que s’apliquin han de respondre a aquestes diversitats. Analitzar el seu impacte pot esdevenir una bona eina per millorar-ne la seva efectivitat. D’altra banda, la confluència de la globalització i la crisis econòmica actual ha deixat al descobert la creixent desigualtat que pateixen determinats col•lectius entre ells, els joves. Quantificar i identificar les desigualtats ha de permetre implementar mesures d’acció positives per corregir-les com a factor de creixement intel•ligent, sostenible i integrador (Consell Europeu 30 de novembre de 2009).

 

Cultures juvenils: bandes, tribus i escenes: La potencialitat del treball mestís –híbrid- dels símbols creats per els joves, apareix en la juxtaposició de formes locals amb formes globals i traspassen les fronteres de l’Estat-nació. En aquest sentit, la xarxa s’ha convertit en un artefacte cultural essencial per a la producció de les agències juvenils i son els propis joves els que estan a la avantguarda de la producció creativa en el nou espai públic, conformat pel espai físic –urbà- i l’espai virtual. En aquesta línia de recerca proposem donar cabuda a totes aquelles investigacions sobre joves que tinguin relació amb un espai transnacional, un nou espai que es situa més enllà de velles territorialitzacions de les cultures juvenils.

 

Joves transnacionals: moviments i xarxes socials, diàspores i agencies juvenils:. La mobilitat en el món del segle XXI ens obliga a estar atents a les formes en que les cultures juvenils adopten en diferents àmbits geogràfics i culturals. La recepció d’artefactes culturals globals i el propi canvi social no adopta les mateixes formes. Diàspores polítiques, econòmiques i socials son protagonitzades per poblacions en edats considerades en el període juvenil. Davant d’aquests fenòmens els joves exploren estrategies per fer front a un pre-figuratiu.

 

Estils de vida: oci, turisme i TIC: La xarxa s’ha convertit en un artefacte cultural essencial per a la producció de les agències juvenils i son els propis joves els que estan a la avantguarda de la producció creativa en el nou espai públic, conformat pel espai físic –urbà- i l’espai virtual. Els canvis en la cultura de l’oci, les problemàtiques associades al lleure nocturn, i l’evolució de la localització dels espais de lleure, i els usos de les noves tecnologies digitals, son temes que hem estudiat i seguirem estudiant en el futur.