Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

Jordi Nofre

Investigador

Jordi Nofre (Barcelona, 1978) és Doctor en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona i des del gener de 2010 és investigador integrat al Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa (CICS.Nova). Les seves principals àrees de recerca són (i) oci nocturn i transformacions urbanes a les ciutats del sud d’Europa i (ii) geografies socials de la joventut a la regió euromediterrània, havent publicat fins avui més de 40 articles i capítols de llibre. Actualment coordina la xarxa científca internacional LXNIGHTS sobre estudis d’oci nocturn i governança de la nit, format per 22 investigadors de 9 paisos (Anglaterra, Holanda, França, Espanya, Portugal, Estats Units d’Amèrica i Canadá), i és també Director de l’Observatori d’Oci Nocturn de Lisboa, creat recentment. Per últim, actualment Nofre és docent en l’àmbit dels cursos de llicenciatura de Sociologia a la Facultat de Ciències Socials i Humanes de la Universitat Nova de Lisboa (Portugal), on ensenya“Història de les subcultures juvenils”, “Geografies de la Nit Urbana”, i “Introducció a l’Etnografia de la Nit”.