Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

Investigadora Pre-doctoral

Katia Yocasta Nuñez es investigadora pre-doctoral i ha cursat el Master Interuniversitari sobre Joventut i Societat el curs passat. Va obtenir el grau d’Antropologia Social i Cultural de la Universidad  Nacional de Educació a Distancia al juny del 2015. Ha fet treball de camp amb Trinatarios a la ciutat de Madrid, tema de la seva tesi doctoral.