Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

M.Àngels Cabasés

Directora

Doctora en Economia Aplicada, actualment Professora Titular d’Universitat al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida. Les seves línies d’investigació estan relacionades amb l’anàlisi estadística i economètrica aplicada i en el grup de recerca JOVIS centra el seu anàlisi en Impacte de les polítiques econòmiques i de les polítiques d’ocupació sobre la joventut i anàlisi de la desigualtat econòmica. Ha participat en diversos projectes d’anàlisi socioeconòmic d’àmbit nacional i europeu i en estudis econòmics comarcals, així com, en projectes d’innovació docent. Ha participat en congressos internacionals, del que destaca: Regional Integration: Europe, the Mediterranean and the Word economy, 53rd ERSA Congress August 27-31, 2013, in Palermo. “Study on commercial offer and services offered by non-EU citizens”. Entre els articles en revistes amb avaluació externa més destacats dels darrers tres anys destaquem La Incidencia de la crisis económica en la persistente desigualdad de género en el mercado de trabajo español, y en particular en la estructura salarial i Impact of Recession on the Catalan Labor Market and the Unequal Distribution of Salary From a Gender Perspective. En l’àmbit de la Universitat ha exercit els càrrecs de: Secretària Acadèmica de la Facultat (2001-2004), Vicedegana en funció de cap d’estudis de Ciències Empresarials, Ciències del Treball i Administració i Direcció d’Empreses (2004-2006) i Degana (2006). I en l’àmbit públic: Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya (2007-2008) i Diputada al Parlament de Catalunya (2008-2010).