Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

CRIC: Cultural Narratives of Crisis and Renewal (2015-2018). European Union: HORIZON 2020

El projecte CRIC naix amb la intenció d’abordar el problema de l’escassetat d’investigació científica sobre narratives culturals elaborades entorn a conjuntures de crisi i renovació. Es centra bàsicament en la comparativa entre dos períodes  marcats per la implementació de polítiques neoliberals: de forma violenta a Amèrica Llatina als 70’s i a la conjuntura actual arran de la crisi financera del 2008.

 

CRIC està format per un grup d’investigadors procedents de diverses disciplines (literatura, sociologia, estudis de cine, estudis de comunicació, estudis periodístics, lingüistes, estudis històrics i culturals) que vénen d’institucions del Regne Unit, d’Espanya, d’Holanda, d’Argentina, del Perú i de Xile. El projecte, al mateix temps, s’estructura com un programa d’intercanvi que reuneix a un total de 40 investigadors, tant de les universitats d’Europa (Newcastle, Amsterdam, València i Lleida); com d’Amèrica Llatina (Austral de Xile, Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, Universitat Nacional de Córdoba i Universitat Nacional Tres de Febrero).

 

La finalitat del projecte és ajudar a la creació de xarxes internacionals i la transferència de coneixements entre els diferents territoris implicats. Per fer-ho, s’impulsen diversos tallers, seminaris, conferències, exposicions i publicacions acadèmiques que, més enllà de promocionar aquesta transferència entre investigadors, també busquen obrir canals entre les institucions acadèmiques involucrades i les pràctiques artístiques de les seves comunitats, promovent un augment del compromís social.