Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

#eMOVIX: Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (2015-2017). RecerCaixa

Es tracta d’un projecte coordinat per la Universitat de Lleida i finançat pel programa RecerCaixa 2014. L’estudi es va plantejar amb un triple objectiu. En primer lloc, presentar un panorama de l’emigració juvenil cap a Europa i cap a altres llocs del món en els darrers vuit anys, des del principi de la crisis financera (el 2008), a partir de dades estadístiques disponibles, mostrant-ne la diversitat geogràfica. En segon lloc, analitzar un cas concret (l’emigració dels joves catalans a Londres), a partir dels relats autobiogràfics dels seus protagonistes. En tercer lloc, estudiar un moviment social -la Marea Granate, principalment- com a exemple d’interconnexió entre xarxes digitals i presencials.

 

L’estudi, que s’ha pensat en tot moment interdisciplinari, ha englobat l’aplicació de diferents metodologies: l’etnografia de base antropològica, la cartografia de base geogràfica, i l’anàlisi de xarxes digitals de base informàtica. Així doncs, a partir d’una metodologia mixta que combina l’anàlisi de dades quantitatives i qualitatives, s’ha buscat elaborar un model innovador per analitzar aquestes formes de mobilització col·lectiva, tractant en un mateix marc interpretatiu dades de caràcter narratiu (relats de vida), cartogràfic (dades sociodemogràfiques) i informàtic (dades sobre comunicacions mòbils i digitals).