Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

GARJUVE: La implantación de la Garantía Juvenil en España: Jóvenes, trabajo y futuro (2016-2018). Ministerio de Economía y Competitividad

La implantación de la Garantía Juvenil en España: Jóvenes, trabajo y futuro (GARJUVE).
Ministerio de Economía y Competividad. Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad. Convocatoria 2015 [CSO2015-66901-R]. IPs: Carles Feixa, M.Angels Cabasés. Nº Inv: 19

El projecte dóna continuïtat a la recerca finalitzada aquest any: La Generación Indignada. Espacio, poder y cultura en los movimientos juveniles de 2011: una perspectiva transnacional (GENIND). És indubtable que l’impacte de la crisi econòmica i la difícil transició del sistema educatiu al mon laboral, és un dels factors de fons que expliquen la emergència i desenvolupament de la denominada “generació indignada”, per tant, l’estudi de les bases socioeconòmiques ha sorgit com una deriva natural. A aquesta tasca ha contribuït la confluència amb investigadors de l’àmbit econòmic i jurídic, que venien treballant el tema de la Garantia Juvenil, i que tot plegat ens ha servit per constituir el Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat (JOVIS), reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (2014SGR068).

 

Davant la situació de bloqueig de l’economia i del mercat de treball, la Unió Europea va plantejar un conjunt de mesures i iniciatives encaminades a pal·liar la aquesta situació, i que s’emmarquen sota la Recomanació del Consell relativa al Establiment d’una Garantia Juvenil, dirigida a persones joves d’entre 16 i 25 anys, amb la finalitat de “garantir-los” un treball o una formació en el termini de quatre mesos a partir de la seva situació d’atur o finalització d’estudis. Al febrer del 2013 el govern espanyol va aprovar el Plan de Implantación de la Garantia Juvenil, que estableix que els menors de 25 anys puguin rebre una oferta de treball, educació o formació una vegada finalitzats els seus estudis o quedar en atur. Uns esforços institucionals, que no es materialitzen en una millora de les condicions dels joves i no els permeten articular-se una vida lluny de la precarietat.

 

El projecte de recerca va a permetre realitzar un anàlisi a fons de l’impacte de l’aplicació a Espanya de la Garantia Juvenil i realitzar un estudi comparatiu en quatre Comunitats Autònomes: Catalunya, Astúries, Andalusia i Canàries, que representen una diversitat de mercats de treball i contextos institucionals. Amb l’ajuda de tècniques quantitatives i qualitatives, i sobretot, donant protagonisme als joves que han participat al programa a través del treball de camp; avaluarem la implementació de la GJ i proposarem mesures per a millorar la seua implantació en les successives fases del programa. Per últim, el projecte incorpora una comparació amb altres països del sud d’Europa amb problemàtiques similars Portugal, Itàlia i Grècia.