Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

SAHWA: Researching the young generation: towards a new social contract in Arab Mediterranean countries (2014 a 2016). European Union.

Passats sis anys del que popularment es va anomenar la Primavera Àrab, els joves al món Àrab s’han convertit en l’objectiu de governs, planificadors i investigadors. En aquest sentit, la sorpresa provocada pels aixecaments populars va ser una avantguarda per altres moviments reivindicatius a altres parts del món. Per això la CE va decidir finançar aquest projecte d’investigació. Des de Sahwa pretenem erigir al jove com actor social fonamental pel present i el futur de la regió i augmentar el nostre coneixement sobre els seus modes de vida, les condicions sòcio-econòmiques, els valors… És a dir, situar el jove, no com a problema sinó com agent social, en el centre de la investigació.

 

El projecte SAHWA, coordinat pel CIDOB, ha reunit quinze socis, tant europeus com dels països àrabs, per tal d’investigar les perspectives, percepcions, aspiracions i oportunitats de la població entre 15 i 29 anys (un 65% del total de la població del nord d’Àfrica). La investigació, que ha barrejat tècniques qualitatives i quantitatives, s’ha portat a terme en cinc països àrabs mediterranis: Marroc, Algèria, Tunis, Egipte i Líban. Els eixos temàtics que han mogut la investigació són, entre d’altres: l’educació, el treball, la inclusió social, la mobilització política i la participació, la cultura, els valors, la migració internacional i la mobilitat, el gènere, les polítiques públiques, les experiències comparades amb altres contextos de transició i la cooperació internacional.

 

En aquest projecte Carles Feixa com investigador principal, Jose Sánchez García com a coordinador etnogràfic i M. Àngels Cabasés del Grup Jovis juntament amb el Servei de Cartografia del Departament de Geografia i Sociologia amb Carme Bellet i Josep Ramon Mòdol, i l’investigador Jordi Garreta han desenvolupat diferents elements fonamentals pel desenvolupament del projecte, la seva disseminació i transferència a la societat com la coordinació de la recollida de dades etnogràfiques, la Shababpedia, una wikipedia construïda pels propis joves àrabs, la Cartografia del canvi a la regió, el documental Khamsa i un recull d’entrevistes amb joves nord-africans a on parlem de les seves situacions socials, aspiracions, percepcions i perspectives de futur.