Centre d'Estudis sobre Joventut i Societat
Universitat de Lleida
P. Victor Siurana 1
25003 Lleida
jovis@geosoc.udl.cat

JOVIS: Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat

El Centre d’Estudis sobre Joventut i Societat – JOVIS és un grup d’investigació interdisciplinari, reconegut i finançat pel Govern català com a Grup de Recerca Emergent (2014SGR0683). El seu precedent, el Centre d’Estudis sobre la Joventut, va ser creat a la UdL el 1998, amb l’objectiu de promoure les activitats de recerca i transferència en l’àmbit de la joventut. Ubicat primer al Departament de Geografia i Sociologia de la Facultat de Lletres, el 2014 hi va confluir amb acadèmics de la Facultat de Dret i Economia. JOVIS integra professors/es i investigadors/es de camps com l’antropologia, la sociologia, la geografia, l’economia, el dret i la comunicació.

 

JOVIS ha participat en nombrosos projectes d’investigació, nacionals i internacionals, entre ells dos projectes nacionals R+D+i (JOVLAT, GENIND), quatre projectes europeus 6PM i 7PM (TRESEGY, EUMARGINS, YOUGANG, SAHWA), un projecte H2020 (CRIC) i un projecte RecerCaixa (#eMovix). Jovis ha signat contractes de recerca i consultoria amb organitzacions governamentals i no governamentals (EACEA, CLACSO, INJUVE, Observatori Català de la Joventut, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Lleida, etc.). També ha impulsat activitats de transferència, com els Fòrums Estudis sobre la Joventut, el Màster Interuniversitari en Joventut i Societat, el MA in European Youth Studies i la Red de Infancia y Juventudes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (INJUV-CLACSO).